Mga bagay na dapat nalalaman ng mga kasapi/kamay-ari.
Category
VIII. Mga bayarin kung sakali na mahuliahan ng illegal sa paggamit ng kuryente
>
RESIDENTIAL
LOW VOLTAGE
HIGHER VOLTAGE
PENALTY 5,000.00 15,000.00 25,000.00
Waiver 600.00 3,000.00 6,000.00
Reconnection 200,00 500.00 1,000.00
Calibration 100.00 150.00 200.00
Plstic Seal 80.00 80.00 80.00
Total 5,980.00 18,730.00 32,280.00

          At karagdagang Backbill Charges na katumbas ng isang (1) taong konsumo ng kuryente base sa “actual load” na kasalukuyang gamit sa bahay.

Mga Dapat Iwasan:

1. RECTA – Pangkuha ng kuryente sa secondary line at paggamit ng kuryente ng patago na hindi
    binabayaran.

2. METER TAMPERING – Pakikialam o paggalaw sa kuntador upang mapigil ang pagrehistro o tala ng
    aktuwal na kunsumo.

3. JUMPER – Pag istila o paggamit ng kuryente na hindi pagrehistro sa kuntador.

4. TAMPER SEAL – Pagkasira ng selyo sa loob at labas ng kuntador (Cover Seal, Calibration Seal at ERC
     Seal)

5. SWINGING METER – Pagbaliktad ng Kuntador.

6. FLYING CONNECTION – Pagkuha ng kuryente sa kapitbahay kahit dumadaan sa kuntador.

          Iwasan din ang makikipagsabwatan sa ilang masamang elemento na pupunta sa inyong mga tahanan at alukin kayo ng kanilang serbisyo para bumaba ang iyong kunsumo sa kuryente. Ipagbigay alam natin sa Punong Tanggapan ng NEECO II AREA 1 ang anumang di kanais-nais na gawain ng mga masasamang elementong ito na mag-aalok sa inyo ng kanilang serbisyo.


XI. REPUBLIC ACT 9994. (EXPANDED SENIOR CITIZEN ACT) ERC RESOLUTUION No. 23 series of 2010.
Diskwento sa kunsumo sa kuryente para sa mga kwalipikadong Senior Citizen.
MAGSUMITE NG MGA SUMUSUNOD:
a.) Proof of age and citizenship
         1. Birth Certificate
         2. Valid Senior Citizen I.D. issued by OSCA in the Municipality where he/she resides; or
         3. Any government I.D. showing proof of age and citizenship, i.e., driver’s licence, voter’s I.D.          SSS/GSIS, PRC card, Postal I.D.
b.) Proof of Residence.
         1. Barangay Certificate; or
         2. Affidavit of two (2) disinterested person duly naturalized and has known the Senior Citizen for not           less than one (1) year.
c.) Proof of Billing.
         1. Copy of electric bill bearing the name of the senior citizen.
d.) Proof of authority (if thru a representative).
         1. Valid ID card of the representative; and
         2. Authorization letter duly signed or thumb marked by the Senior Citizen which shall be valid only for          a period of one (1) year from date of issuance.

- Ang resibo ng kuryente ay dapat nakapangalan sa Senior Citizen ng hindi kukulangin ng isang (1) tao.
- Ang diswento 5% ay para lamang sa buwanang konsumo na hindi hihigit sa 100 kwh.
- Isang diskwento lamang ang maaaring maipagkaloob sa isang bahay na tinitiran o pag aari ng higit sa
    isang Senior Citizen.
- Limangpung (50%) poryentong diskwento naman ang para sa mga bahay kalinga na “ACCREDITED” ng
    DSWD; may sariling metro at kinakailangang hindi kukulangin ng anim (6) buwan sa operasyon nito.
- Isang taon (1) lamang ang bisa ng diskwento ng isang Senior Citizen. At ito ay kinakailangang irenew kada
    taon.
                                                                                                                                 Back || Next

Gallery
More Photos

38 Anniv & 35 AGMA (2014)

AGMA Mass
(2014)

Earthquake Drill (2014)

Fire Volunteer
(2014)

Gift Giving
(2014)

Symposium (2014)